DPIA: het effect van gegevensbescherming beoordelen

DPIA: een handig rapport dat privacyrisico’s in kaart brengt

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of ook wel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) genoemd, is een rapport waarmee we vooraf de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart brengen. Op deze manier heb je een helder en gericht beeld van het effect van een potentieel risico.

Daarna geven we advies rondom de preventieve maatregelen en het verkleinen van de risico’s. Je beschermt hiermee de rechten en vrijheden van je klanten, medewerkers en leveranciers, kortom alle betrokkenen.

Wanneer is een DPIA verplicht?

Een DPIA is een verplichting vanuit de GDPR wetgeving voor elke organisatie. Je hoeft niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Wanneer een gegevensverwerking een hoog privacyrisico voor je organisatie betekent, is een DPIA verplicht. Onze DPO controleert je gegevensverwerking en beoordeelt of een DPIA aan de orde is.

Jouw DPIA perfect uitgevoerd met DPO4YOU

Een DPIA uitvoeren is een heuse opdracht en vereist heel wat expertise. Bij DPO4YOU staan we jou graag met raad en daad bij en gebruiken we onze expertise en ervaring om jou te adviseren rond deze materie. Laat je bijstaan door een professionele DPO en laat niets aan het toeval over.

Wat houdt de DPIA in?

In de DPIA beschrijft en beantwoordt onze DPO volgende vragen:

 • Welke gegevensverwerking voert je bedrijf uit?
 • Wat is het doel van die gegevensverwerking?
 • Zijn die verwerkingen noodzakelijk?
 • Weegt de noodzaak van gegevenswerking op tegen de inbreuk van de privacy?
 • Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen bij een inbreuk?
 • Welke maatregelen tref je om die risico’s in te perken?
 • Voldoet jouw organisatie aan de GDPR?

Gegevensverwerker vs. gegevensverantwoordelijke

De gegevensverantwoordelijke is de persoon die beslist wat er met de persoonsgegevens gebeurt. De gegevensverwerker is diegene die uitsluitend persoonsgegevens verwerkt. De persoon binnen jouw bedrijf die dus beslist waarom jij gegevens verwerkt en hoe je die verwerkt is dus de gegevensverwerkingsverantwoordelijke.

Verantwoordingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Je verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om verantwoording af te leggen over jouw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom vraagt. Hoe voldoe je aan de verantwoordingsplicht?

 • Hou een verwerkingsregister bij.
 • Voer een DPIA uit.
 • Toon aan dat de betrokkene toestemming geeft voor de gegevensverwerking.
 • Stel een DPO aan wanneer dit verplicht is. Onze DPO adviseert, controleert en staat jou bij met raad en daad.

Geen eenmalige DPIA, maar continu proces

Een DPIA uitvoeren is geen eenmalige opdracht, maar een continu proces. We evalueren voortdurend relevante nationale- en Europese wetgevingen. En we informeren jou over hoe een bepaalde verandering in de wetgeving of in jouw gegevensverwerking impact heeft op de verschillende afdelingen van je bedrijf. We raden aan een periodieke DPIA uit te voeren om de drie jaar, zelfs als de gegevensverwerking niet verandert. Ontdek onze service om doorlopend jouw GDPR compliance te waarborgen.

Meer dan een wettelijke verplichting

Door een DPIA uit te voeren ben je niet alleen compleet in orde met de wetgeving, maar je beschermt ook de persoonsgegevens van jouw klanten, medewerkers en leveranciers. Je schakelt preventief de risico’s uit. En je voorkomt een mogelijke boete en een datalek.

Bekijk een DPIA niet enkel als een wettelijke verplichting, maar ook als een unieke marketingtool. Je toont je klanten aan de hand van een commercieel document dat jouw bedrijf GDPR compliant is en dat je er alles aan doet om persoonsgegevens te beschermen.

Laat je bijstaan door een DPIA expert!

Samen op weg naar volledig GDPR compliant met een voordelig jaartraject!

Bel +32 (0) 472 70 61 09 of mail ons!