DPO as a service: jouw persoonlijke DPO aan huis

Jouw DPO aan huis

Een DPO (Data Protection Officer) – of ook wel de functionaris voor gegevensbescherming genoemd – controleert of jouw bedrijf alle data correct verwerkt, gebruikt en deelt volgens de GDPR wetgeving. Jouw DPO is een expert in gegevensbescherming en helpt jou in orde te zijn met de privacywetgeving.

Laat je begeleiden door onze professionele DPO en vermijd een boete of zelfs een gevaarlijk datalek. Onze DPO:

Kies voor een persoonlijke service op maat van jouw bedrijf en sector

Wanneer je voor onze DPO kiest, kies je voor een persoonlijke service. Onze DPO is bekend met de sectorale wetgevingen en de sectorakkoorden van jouw organisatie. Geen standaard service, maar specifieke ondersteuning op maat van je bedrijf en sector.

Wanneer is een DPO inhuren verplicht?

Sinds de GDPR is de regelgeving omtrent dataverwerking strenger dan ooit. Een DPO of Data Protection Officer aanstellen is geen overbodige luxe meer. Meer en meer organisaties doen een beroep op een externe DPO. Je bent verplicht een DPO aan te stellen als:

  • Je samenwerkt met overheidsinstanties.
  • Jouw organisatie in de publieke sector persoonsgegevens verwerkt.
  • Dataverwerking jouw kerntaak is.
  • Je gegevens verwerkt over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Heb je een externe boekhouder? Waarom dan geen externe DPO inschakelen?

Net zoals je een beroep doet op een externe, professionele boekhouder, schakel je ook een externe DPO in als GDPR expert. Je boekhouding is het hele jaar door tiptop in orde en met onze externe DPO is je bedrijf jaar in jaar uit perfect GDPR compliant.

GDPR compliant zonder interne investeringen

Met onze externe service geniet je van alle voordelen van een GDPR expert aan huis, zonder interne investeringen te maken. Een DPO voltijds in dienst nemen is onnodig. En een interne DPO aanstellen is vaak duurder vanwege de opleiding- en bijscholingskosten. GDPR is een ingewikkelde materie die voldoende ervaring en een uitgebreide opleiding vereist.

De externe DPO: Een onafhankelijke functie binnen jouw bedrijf

Medewerkers die beslissen over wat er met persoonsgegevens gebeurt, stel je beter niet aan als DPO. Een externe DPO vermijdt belangenvermenging tussen interne diensten en neemt een onafhankelijke positie in binnen jouw bedrijf. Jouw externe DPO is een neutraal aanspreekpunt voor de GDPR en brengt rechtstreeks verslag uit aan het hoogste leidinggevende niveau.

GDPR compliant in een veranderende omgeving

Onze DPO verzorgt de GDPR implementatie binnen jouw bedrijf, maar daar houdt onze service niet op. Ontwikkelingen zoals nieuwe marketingstrategieën brengen nieuwe soorten dataverwerking met zich mee. Onze DPO controleert doorlopend of je nog steeds correct omgaat met persoonsgegevens naarmate je bedrijf evolueert.

GDPR training van interne medewerkers

Onze DPO traint en adviseert je medewerkers op maat van je onderneming. Jouw externe GDPR expert vertaalt moeilijke materie in een heldere taal en informeert jouw medewerkers, directie en vennoten over de privacywetgeving en hoe je persoonsgegevens beschermt. Zo staan alle neuzen in dezelfde richting en werkt iedereen actief mee aan een GDPR compliant beleid.

Jouw externe DPO staat stand-by (24/7)

Laat niets aan het toeval over en kies voor een externe DPO van DPO4YOU voor een snelle service. Jouw externe DPO staat stand-by en schiet onmiddellijk in actie wanneer jouw bedrijf dringend hulp nodig heeft. Een interne fout of een externe bedreiging zoals een cyberaanval vormen een direct gevaar. Stoot je op een datalek? Onze DPO reageert snel en biedt ondersteuning waar nodig.

Voordelig traject voor je kmo

DPO4YOU biedt een interessante service aan voor kleinere bedrijven. Onze DPO ondersteunt jouw kmo drie uur per maand gedurende een traject van een jaar. Je spreidt zo de kost over het hele jaar. Je bedrijf wordt GDPR compliant zonder zware investering.

Actie voor jouw kmo!

Samen op weg naar volledige GDPR compliancy met een voordelig jaartraject!

Dit kan met steun van de KMO-Portefeuille!

Bel +32 (0) 472 70 61 09 of mail ons!